LOGISTIKA

Logistika je kružni proces od nabave preko proizvodnje i prodaje do potrošača. Oznake za logistiku obično se koriste za označavanje ambalažnih jedinica, sam sadržaj etikete obično se ispisuje na mjestu pakiranja.

LOGISTIKA

Logistika je kružni proces od nabave preko proizvodnje i prodaje do potrošača. Oznake za logistiku obično se koriste za označavanje ambalažnih jedinica, sam sadržaj etikete obično se ispisuje na mjestu pakiranja.

Izrađujemo etikete za:

Izrađujemo etikete za:

• označavanje logističkih jedinica
• prazne naljepnice
• kutije

• logističke naljepnice
• unaprijed otisnute naljepnice
• naljepnice za pretisak

• naljepnice za upozorenje za rukovanje paketima
• naljepnice za pakiranje

• označavanje logističkih jedinica
• prazne naljepnice
• kutije

• logističke naljepnice
• unaprijed otisnute naljepnice
• naljepnice za pretisak

• naljepnice za upozorenje za rukovanje paketima
• naljepnice za pakiranje

Optimizacija kvalitete i cijene

U procesu planiranja logističkih i ambalažnih etiketa usko surađujemo s proizvođačima strojeva za etiketiranje te posebno pažnju posvećujemo:

  • kombinaciji podloge i ljepila – mora se odabrati prema klimatskim uvjetima u kojima se vrši pakiranje i skladištenje, kao i prema površini i uvjetima prijevoza
  • vizualnoj postojanosti podataka
  • optimiziranju omjera kvaliteta / cijena radi što ekonomičnije cijene etikete